Dáme pouhým číslům
vlídnou lidskou tvář
FINPAM Pro firmy všech velikostí nabízíme vedení účetnictví, outsourcing mzdové agendy či služby externího personalisty. Opletalova 25, 110 00 Praha 1

Co děláme

Pomáháme klientům s odbornými agendami v oblasti finanční, personální a mzdové, v rozsahu dle potřeby klienta. Disponujeme podrobnou znalostí všech právních předpisů, které se danou oblastí prolínají, a v kombinaci s našimi praktickými zkušenostmi navrhujeme konkrétní, praktická a srozumitelná řešení s jasnými výsledky.

Plnohodnotně nahrazujeme mzdové účetní, personalisty, asistentky, účetní i daňové poradce, nepotřebujeme téměř žádnou přípravu podkladů ani speciální tabulky.

Pracujeme v našich ekonomických systémech i v systémech našich klientů, podobně se přizpůsobíme místu zpracování.

Poskytneme Vám jistotu tam, kde vás obvykle práce nebaví, naší zodpovědností a perfektní znalostí legislativy. Snížíme vaši administrativní zátěž.

Zaměřte se na svou práci a nechte nás dělat tu naši.

29
LET

ZKUŠENOSTÍ

Co děláme

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů

Poskytujeme individuální řešení zejména v oblasti účetnicví, mzdového účetnictví a personalistiky, jsme specialisty v oblasti HR, v oblasti daňové, pracovně-právní i ekonomické. Vzhledem k časté provázanosti těchto oborů nabízíme jejich řešení pod jednou střechou.

JAK TO DĚLÁME

Profesionálně. Spolehlivě. Rychle.

Vzájemná důvěra, respekt, osobní přístup, loajalita… jsou pro nás při spolupráci nezbytné a nejsou jen hesly na papíře.

Poskytneme Vám jistotu v zázemí naší zodpovědností a perfektní znalostí legislativy.

Jak to děláme

Zaměřte se na svou práci

Našim klientům dokážeme odlehčit od vedlejších procesů tak, aby se mohli plně zaměřit na ty klíčové, které jim přinášejí zisk. Nabízíme nadstandardní garance i péči o klientská data.

Specialitou naší společnosti je posuzování jednotlivých požadavků v kontextu všech předpisů, které se danou oblastí prolínají nebo s ní jakkoli souvisejí. Těmi jsou, kromě mzdových, účetních a daňových předpisů, předpisy pracovně-právní, předpisy o ochraně osobních údajů, ale také třeba nový občanský zákoník nebo zákon o obchodních korporacích. V kombinaci našeho širokého záběru a dlouholetých zkušeností z praxe jsme schopni navrhovat konkrétní, praktická, srozumitelná řešení s jasnými výsledky. 

Specializujeme se na ekonomické systémy...

Mzdový systém Fluxpam 5

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy s několika přídavnými moduly

Informační a účetní systém RIS

Racionalizovaný informační systém pro plánování a řízení podnikových procesů a zdrojů

Manažerský systém TOP-RIS

Ekonomický software, který shrnuje a zpřehledňuje informace o ekonomickém a finančním stavu

Účetní program POHODA

Oblíbený ekonomický software pro malé, střední a větší firmy

…ale samozřejmě pracujeme i v systémech našich klientů.

Potřebujete konzultaci?

0 let

Zkušeností

0 / 7

Dostupnost

0 %

Spokojených zákazníků

Consuntants

Meet with Experts

Jim Collins

CEO & Founder

Jeanne Bakker

Chief Leadership Development

Want to join our team? We’re always looking for awesome people who can bring new perspectives. Opening Role